اطلاعیه

نطر به اينكه محصول فرش ماشيني برابر قانون، از حيث مشخصات فني و اطلاعات برچسب مشمول استاندارد اجباري مي‌باشد و عدم رعايت آن از طرف واحدهاي توليدكننده، توزيع كننده و فروشنده علاوه بر نقض صريح قانون موجبات تقلب و كلاهبرداري و در نتيجه ضرر و زيان به مصرف كننده و تضعيف بازار داخلي وصادرات را فراهم مي‌نمايد و با توجه به گستردگي واحدهاي توليدي فرش ماشيني به لحاظ تعداد و پراكندگي جغرافيايي در منطقه شمال استان اصفهان (كاشان، آران و بيدگل و نطنز) و لزوم نظارت موثر و بهينه بر واحدهاي ياد شده و در جهت حمايت از مصرف كنندگان و واحدهاي معتبر و خوش نام به لحاظ كيفيت بالاي محصول، اين اداره اقدام به واگذاري قانوني بخشي از امور تصدي‌گري در اين زمينه به شركت "توسعه خدمات مهندسي نساجي راينو" به مديريت آقاي دكتر مسعود دياري به نمايندگي از شركت كيفيت آفرينان نوانديش (شركت بازرسي كننده همكار سازمان ملي استاندارد) نموده و اين شركت از مهر ماه سال جاري وظايف قانوني بازديد و نمونه برداري از واحدهاي مذكور را به عهده خواهد داشت.