« تعداد پروانه هاي استاندارد دارای اعتبار 374 فقره مطابق با جدول زير مي باشد »

 
ردیف نام صنعت دارای اعتبار
1  اوزان و مقیاس ها 4
2 برق و الکترونیک 17
3 بسته بندی و سلولزی 19
4 خودرو و نیرو محرکه 8
5 ساختمانی و معدنی 33
6  شیمیایی 28
7 غذایی و کشاورزی 72
8 خدمات و معیار مصرف انرژی 5
9 مکانیک و فلز شناسی 21
10 مهندسی پزشکی 4
11 نساجی و چرم 163
     
براي مشاهده ليست كامل كليك نمائيد.