بدین وسیله به اطلاع می‌رساند کلیه فرمها و مدارک مربوط به فرایندهای استاندارد سازی (از قبیل صدور/ تمدید استاندارد، صدور/ تمدید تایید صلاحیت و .... ) به منوی اصلی (بالایی) سایت اداره استاندارد کاشان/میزخدمت انتقال یافت.