1- درخواست کتبی مدیرعامل مبنی بر تمدید پروانه تایید صلاحیت
2- یک قطعه عکس 3*4
3- تصویر کارت ملی
4- اصل پروانه تایید صلاحیت 
5- اصل گواهینامه‌های پایان دوره آموزشی به مدت 32 ساعت
6- پرداخت کارمزد تمدید تایید صلاحیت به مبلغ 1195000 ریال به حساب مشخصات ذیل نزد بانک مرکزی و
ارائه اصل فیش واریزی مهر و امضاء شده - ثبت شناسه واریز الزامیست
- شماره حساب: 4061054401670554
- شماره شبا: IR300100004061054401670554
- شناسه واریز: 355054461146061001054401670556
7- قرارداد 2 ساله کار  با تایید اداره کار و انجمن مدیران کنترل کیفیت
** منظور از دوره های آموزشی آن دسته از دوره‌هایی است که توسط مراکز آموزشی همکار مورد تایید اداره استاندارد برگزار شده است. ضمنا محتوای دوره اموزشی باید مرتبط با موضوع استانداردسازی، وظایف مدیر کنترل کیفیت و فرآوده تولیدی واحد تولیدی باشد.

لازم به ذکر است با توجه به راه اندازی سامانه نظارت می بایست درخواست تمدید تایید صلاحیت از طریق سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (http://isom.isiri.gov.ir) هم صورت پذیرد.
فایل راهنما


**** درصورت نداشتن نام کاربری واحد تولیدی اینجا کلیک نمایید.****