در راستای اجرای آموزش های مجازی به اطلاع کلیه متقاضیان می رساند که این سامانه از روز یکشنبه مورخ 22 آذرماه سالجاری آماده ثبت نام و پشتیبانی از کاربران می باشد . لازم به توضیح استمخاطبین)مدیران کنترل کیفیت ، کارشناسان استاندارد ، کارکنان سازمان ملی استاندارد ، کارکنان سایر ارگانها و نهادها ، دانشجویان و ...(دوره های ذیربط می توانند جهت بهره برداری از دوره های آموزشی مذکور به پورتال سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی www.isiri.org، قسمت رویدادهای مهم، بخش سامانه آموزش مجازی سازمان ملی استاندارد ایران مراجعه و بعد از ثبت نام در دوره های مذکور شرکت نمایند .
عناوین دوره های آموزشی مجازی سال 94 به شرح زیر می باشد :
ردیف عنوان دوره مدت آموزش ( ساعت )
1 آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2008 24 ساعت
2 آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد ISO14000 24 ساعت
3 حلقه های کیفیت 16 ساعت
4 آشنایی با اصول تدوین استانداردهای ملی، بین المللی و کارخانه ای 16 ساعت
5 آشنایی با مدل تعالی سازمانی (EFQM) 16 ساعت
6 مدیریت زمان 8 ساعت
7 مدیریت تعارض 8 ساعت
 001