به اطلاع می‌رساند بعد از ورود با نام کاربری (جهت دریافت نام کاربری اینجا کلیک نمایید) واحد تولیدی به سامانه نظارت براجرای استانداری (سینا) به آدرس isom.isiri.gov.ir  نسبت به ثبت درخواست الکترونیکی جهت صدور پروانه استاندارد فرآورده مورد نظر اقدام گردد، و مدارک مشروحه ذیل مهر و امضا شده مدیرعامل ارائه شود.
**** درصورت نداشتن نام کاربری واحد تولیدی اینجا کلیک نمایید.****
مرحله اول)

 • درخواست كتبي واحد جهت صدور پروانه استاندارد
 • فرم تکمیل شده تقاضای صدور پروانه استاندارد
 • اصل پروانه بهره برداری، تاسیس و یا کسب و کار واحد تولیدی
 • آگهی تاسیس و تغییرات واحد تولیدی وآخرین تعییرات هیات مدیره در روزنامه رسمی 
 • اصل پروانه ساخت از معاونت غذا و دارو حسب مورد
 • اصل آگهي رسمي علامت (های) تجارتي دارای اعتبار
 • ليست وسايل و تجهيزات آزمايشگاه در نامه سربرگ با مهر وامضاء مدیرعامل
 • گواهی کالیبراسیون لوازم آزمایشگاه واحد تولیدی
 • قرارداد با آزمايشگاه مورد تایید سازمان در صورت نداشتن آزمايشگاه اختصاصي
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل 
 • تاییدیه و رسید اداره پست درخصوص کد پستی (صرفا واحد تولیدی / کارگاه تولیدی)
 • فرم تکمیل شده اظهارنامه انطباق محصول با استاندارد 
 • گواهي تاييد صلاحيت مدیر كنترل كيفيت معتبر 

مرحله دوم) 

مرحله سوم)

 • اعلام وصول هزینه های آزمون توسط آزمایشگاه (های) همکار در سامانه سینا
 • تصویر نامه تسویه حساب شرکت (های) بازرسی 
 • ** فرم قرارداد صدوراستاندارد تشویقی   با مهر وامضاء مدیرعامل در تمام صفحات جهت فرآورده های مشمول استاندارد تشویقی
 • پرداخت کارمزد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد و ارائه رسید بانکی به همراه نامه رسمی از واحد توليدي

واحدهای مصنوعات فلزی:

تقاضای صدور مختص تولیدی مصنوعات طلا

تعهدنامه مختص تولیدی مصنوعات طلا

پرسشنامه اطلاعات فنی مختص تولیدی مصنوعات طلا