مديران کنترل كيفيت جهت تاييد صلاحيت و تعيين زمان و مكان كارآموزي، پس از ثبت درخواست در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا)، مدارك ذيل را به واحد آموزش اداره ارائه نمایند.
**** درصورت نداشتن نام کاربری واحد تولیدی در سامانه سینا اینجا کلیک نمایید.****
1- معرفي نامه از شركت ،‌ واحد يا كارگاه توليدي (معرفي نامه در سربرگ واحد توليدي با امضاء و مهر مديرعامل).
2- عكس اداري 4*3 ( خواهران با رعايت حجاب اسلامي ).
3- تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملي .
4- تصوير برابر اصل شده آخرين مدرك تحصيلي .
5- تصوير كارت پايان خدمت سربازي و يا معافيت از سربازي .
6- پرداخت کارمزد صدور تایید صلاحیت (با اعتبار دو ساله) به مبلغ 1195000 ریال به حساب مشخصات ذیل نزد بانک مرکزی و یا پرداخت ازطریق کارتخوان مستقر در اداره استاندارد به همین منظور 
- شماره حساب: 4061054401670554
- شماره شبا: IR300100004061054401670554
- شناسه واریز: 355054461146061001054401670556
ارائه اصل فیش واریزی مهر و امضاء شده - ثبت شناسه واریز الزامیست 
7- فرم تكميل شده قرارداد شروع به كار مابين مدير كنترل كيفيت وشركت يا واحد توليدي، نمونه قرارداد: 
* فرم قرارداد كار سازمان كار و امور اجتماعي در سه نسخه تهيه و قرارداد دائم یا حداقل به مدت دوسال و با رعايت حقوق و مزاياي اداره كار تنظيم و در محل امضاء  كارفرما ، پس از امضاء مهر شود و يك نسخه از  قرارداد به همراه نامه احد توليدي در اداره كل  كار و امور اجتماعي ثبت شده و شماره ثبت  مورد  نظر به اين اداره  ارائه شود.  در ضمن بند  13 قرارداد شرايط فسخ حذف شده است.
* فرم قرارداد استخدام مديران كنترل كيفيت انجمن صنفي صنايع غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي براي واحدهاي توليدي تحت پوشش اداره نظارت بر غذا و دارو مورد تایید می‌باشد.
8- فرم تعهدنامه و مشخصات مدیر کنترل کیفیت به همراه شرح وظایف  
9- ارائه استعفاء نامه مدير كنترل كيفيت قبلي با ذكر دلايل بصورت كتبي به انضمام تسويه حساب نامبرده.
10- دريافت فايل منابع آزمون جهت شركت در آزمون تاييد صلاحيت   
( قانون اصلاح مقررات موسسه جهت بهره برداری) 
* تذكر : لازم بذكراست اصل گواهينامه‌هاي كارآموزي و تائيد صلاحيت صرفاً به شخص مدير كنترل كيفيت ارائه مي‌شود .

* با توجه به راه اندازی سامانه نظارت بر اجرای استاندارد علاوه بر درخواست کتبی، درخواست صدور پروانه تایید صلاحیت از طریق این سامانه توسط واحد تولیدی تکمیل گردد. راهنما
* جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با واحد آموزش ادراه استاندارد كاشان تماس حاصل فرماييد .