مديران کنترل كيفيت جهت تاييد صلاحيت و تعيين زمان و مكان كارآموزي، پس از ثبت درخواست در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا)، مدارك ذيل را به واحد آموزش اداره ارائه نمایند.
1- معرفي نامه از شركت ،‌ واحد يا كارگاه توليدي (معرفي نامه در سربرگ واحد توليدي با امضاء و مهر مديرعامل).
2- عكس اداري 4*3 - 3 قطعه ( خواهران با رعايت حجاب اسلامي ).
3- تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملي .
4- تصوير برابر اصل شده آخرين مدرك تحصيلي .
5- تصوير كارت پايان خدمت سربازي و يا معافيت از سربازي .
6- پرداخت کارمزد صدور تایید صلاحیت به مبلغ 1195000 ریال به حساب مشخصات ذیل نزد بانک مرکزی و 
ارائه اصل فیش واریزی مهر و امضاء شده - ثبت شناسه واریز الزامیست
- شماره حساب: 4061054401670554
- شماره شبا: IR300100004061054401670554
- شناسه واریز: 355054461146061001054401670556
7- فرم تكميل شده قرارداد شروع به كار مابين مدير كنترل كيفيت وشركت يا واحد توليدي، نمونه قرارداد: 
* فرم قرارداد كار سازمان كار و امور اجتماعي در سه نسخه تهيه و قرارداد دائم یا حداقل به مدت دوسال و با رعايت حقوق و مزاياي اداره كار تنظيم و در محل امضاء  كارفرما ، پس از امضاء مهر شود و يك نسخه از  قرارداد به همراه نامه واحد توليدي در اداره كل  كار و امور اجتماعي ثبت شده و شماره ثبت  مورد  نظر به اين اداره  ارائه شود.  در ضمن بند  13 قرارداد شرايط فسخ حذف شده است.
* فرم قرارداد استخدام مديران كنترل كيفيت انجمن صنفي صنايع غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي براي واحدهاي توليدي تحت پوشش اداره نظارت بر غذا و دارو مورد تایید می‌باشد.
8- فرم تعهدنامه و مشخصات مدیر کنترل کیفیت به همراه شرح وظایف  
9- ارائه استعفاء نامه مدير كنترل كيفيت قبلي با ذكر دلايل بصورت كتبي به انضمام تسويه حساب نامبرده.
10- دريافت فايل منابع آزمون جهت شركت در آزمون تاييد صلاحيت   
            ( قانون اصلاح مقررات موسسه ) 

11- تکمیل مدارک زیر جهت ایجاد نام کاربری در سامانه نظارت به آدرس : http://isom.isiri.gov.ir 
          *  فرم درخواست  (تمامی موارد تکمیل و مهر و امضاء مدیر عامل)  
          * تصویر جواز تاسیس / آگهی روزنامه /  آخرين تغييرات مدیرعامل
          * تصوير پروانه بهره برداري ، گواهي صنعتي و يا كسب شركت ، واحد يا كارگاه توليدي 
          * تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل
          * تصویر تاییدیه پستی کارگاه از اداره پست
**** درصورت نداشتن نام کاربری واحد تولیدی اینجا کلیک  نمایید.****
 
* تذكر : لازم بذكراست اصل گواهينامه‌هاي كارآموزي و تائيد صلاحيت صرفاً به شخص مدير كنترل كيفيت ارائه مي‌شود .
* با توجه به راه اندازی سامانه نظارت بر اجرای استاندارد علاوه بر درخواست کتبی، درخواست صدور پروانه تایید صلاحیت از طریق این سامانه توسط واحد تولیدی تکمیل گردد.
* جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با واحد آموزش ادراه استاندارد كاشان تماس حاصل فرماييد .