بسمه تعالي
اداره استاندارد كاشان
واحد آموزش
« مدارك مورد نياز جهت تاييد صلاحيت و كارآموزي مديران كنترل كيفيت كيفيت »
 
مديران کنترل كيفيت جهت تاييد صلاحيت و تعيين زمان و مكان كارآموزي بايد كليه مدارك به شرح ذيل را كامل و  شخصا به واحد آموزش اداره تحويل فرمايند .
1- معرفي نامه از شركت ،‌ واحد يا كارگاه توليدي: ( معرفي نامه در سر برگ شركت ، واحد يا كارگاه توليدي با امضاء و مهر مدير عامل تهيه شود ).
2- عكس اداري 4*3 - 3 قطعه ( خواهران با رعايت حجاب اسلامي ).
3- تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملي .
4- تصوير برابر اصل شده آخرين مدرك تحصيلي .
5- تصوير كارت پايان خدمت سربازي و يا معافيت از سربازي .
6- تصوير آگهي آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي .
7- تصوير پروانه بهره برداري ، گواهي صنعتي و يا كسب شركت ، واحد يا كارگاه توليدي  .
8- فرم تكميل شده قرارداد شروع به كار ما بين مدير كنترل كيفيت و كارفرما  ( شركت يا واحد توليدي ):
*در فرم قرارداد كار سازمان كار و امور اجتماعي : ( از فرم قرارداد قبل از تكميل در سه نسخه كپي تهيه
نموده و قرارداد دائم یا حداقل به مدت دوسال و با رعايت حقوق و مزاياي اداره كار تنظيم و در محل
امضاء  كارفرما ، پس از امضاء مهر شود و يك نسخه از  قرارداد به همراه نامه واحد توليدي در اداره
كل  كار  و  امور اجتماعي ثبت شده و شماره ثبت  مورد  نظر به اين اداره  ارائه شود . )  در ضمن
بند  13 قرارداد شرايط فسخ حذف شده است.
*يا در فرم قرارداد استخدام مديران كنترل كيفيت انجمن صنفي صنايع غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و
بهداشتي براي واحدهاي توليدي تحت پوشش اداره نظارت بر غذا و دارو.
9- فرم اطلاعات مدیر کنترل کیفیت واحدهای تولیدی/خدماتی : ( صفحه اول فرم توسط مدير كنترل كيفيت و صفحه دوم توسط مدير عامل تكميل و امضاء مي شود. )
( جهت دريافت فرم اطلاعات مدير كنترل كيفيت كليك نماييد )

10 -فرم تكميل شده تعهدنامه مدیر کنترل کیفیت :
( جهت دريافت فرم تعهدنامه مدیر كنترل كيفيت كليك نماييد . )
11- ارائه استعفاء نامه مدير كنترل كيفيت قبلي با ذكر دلايل بصورت كتبي به انضمام تسويه حساب نامبرده.
12 - دريافت فايل منابع آزمون جهت شركت در آزمون تاييد صلاحيت از طريق سايت اداره .
( جهت دريافت منابع آزمون كليك نماييد . ) جهت آزمون
( جهت دريافت فايل قانون اصلاح مقررات موسسه كليك نماييد . )
( جهت دريافت شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت مطابق با  فايل آئين نامه تاييد صلاحيت علمي و فني مديران كنترل كيفيت كليك نماييد . )
*تذكر : لازم بذكراست اصل گواهينامه هاي پايان دوره كارآموزي و تائيد صلاحيت صرفاً به شخص مدير كنترل كيفيت ارائه مي شود .
*جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با واحد آموزش ادراه استاندارد كاشان تماس حاصل فرماييد .
شماره تلفنخانه اداره استاندارد كاشان 2- 55547041 شماره دونگار : 55547040
دریافت فرمها (form_isiri_qc.zip)
 
قابل توجه :

با توجه به راه اندازی سامانه نظارت بر اجرای استاندارد می‌بایست درخواست صدور پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت از طریق این سامانه توسط واحد تولیدی تکمیل گردد.

لذا برای ورود به سامانه از آدرس http://isom.isiri.gov.ir استفاده نموده و چنانچه واحد تولیدی تاکنون اقدام به دریافت نام کاربری و کلمهعبور ننموده است، با ارائه موارد ذیل نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.

1-  فرم درخواست  (تمامی موارد تکمیل و مهر و امضاء مدیر عامل) 
2-  شناسنامه واحد تولیدی مطابق با مستندات تکمیل و مهر وامضا مدیر عامل
3- تصویر جواز تاسیس و آگهی روزنامه رسمی واحد تولیدی
4- تصوير پروانه بهره برداري ، گواهي صنعتي و يا كسب شركت ، واحد يا كارگاه توليدي 
5- تصوير آگهي آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي .
6- تصویر ابلاغ کد اقتصادی واحد تولیدی
7- تصویر ابلاغ شناسه ملی واحد تولیدی
8- تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل
9- تصویر تاییدیه پستی از اداره پست